Projekt Traditional and Wild

Sběr rostlin a bylin požaduje určitou úroveň znalostí, sběrač musí být schopen rostliny správně poznat a také vědět, kde je možné je nalézt. Tato znalost byla často předávána z generace na generaci.

Od poloviny 20. století se postupnou urbanizací, měnícím se životním stylem a  systémem vlastnictví půdy tyto tradiční znalosti vytrácejí. Sběr rostlin se provádí neudržitelným způsobem, což vede ke ztrátě zaměstnaneckých pozic pro ohrožené skupiny obyvatel, které tyto aktivity využívaly jako dodatečný zdroj příjmů. Jedná se o etnické skupiny obyvatel (Romové), ženy a seniory.

Střední Evropa patří stále mezi hlavní vývozce produktů rostlinného původu jako jsou léčivé a kořeninové rostliny pro zpracovatele v západní Evropě. Celkový počet rostlinných druhů využívaných pro komerční účely se odhaduje na 2000 v celé Evropě. 60 – 70 % z nich jsou domácí, původní druhy. Téměř 90 % z těchto druhů je stále sbíráno z volné přírody.

»   Čtěte více

Metodika pro výrobu kosmetických přípravků z volně rostoucích rostlin

(12. květen, 2014)»   Čtěte více

Seminář "Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin"

( 6. leden, 2014)»   Čtěte více

Additional information