Projekt Traditional and Wild - Tradicionalno in naravno

"Spodbujanje tradicionalne pridelave in uporabe zelišč za zmanjšanje socialnih in ekonomskih razlik v srednji Evropi"

Pri nabiranju rastlin in zelišč potrebujemo določeno mero znanja, saj jih mora nabiralec pravilno prepoznati in vedeti, kje jih iskati. To znanje se je pogosto prenašalo iz generacije v  generacijo. Od sredine 20. stoletja in tudi  danes se zaradi urbanizacije, sprememb v lastništvu zemljišč in življenjskem slogu to tradicionalno znanje izgublja.

»   Preberi več

Spletna stran WHY GO WILD - Zakaj naravno? ... poučna, zanimiva in uporabna ...

Produkti projekta

( 4. december, 2013)


V sklopu projekta Tradicionalno in naravno so v Fundaciji BiT Planota pripravili dva produkta ...


»   Preberi več

Zaključni dogodek v okviru projekta Tradicionalno in naravno

( 3. april, 2014)


V okviru projekta Tradicionalno in naravno bo v četrtek, 10. 4., in soboto, 12. 4. 2014, v Grgarskih Ravnah zaključni dogodek


»   Preberi več

Additional information